Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Planning at the level of the JMK

Land-use prognosis of the South Moravian Region (hereunder the "ÚPG JMK")

The land-use prognosis of the South Moravian Region is a land-use planning document intended for verifying the possibility of a long-term development of the area of the South Moravian Region on the basis of the analysis of spatial-technical conditions, the condition of the environment in the area, demographic and sociological data and economic assumptions of the spatial development.

Documentation


Document developed by:
URBANISMUS ARCHITEKTURA DESIGN STUDIO, spol. s r. o. (UAD STUDIO);
(June 2004)


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.