Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Zde se nacházíte v srdci Geoportálu Jihomoravského kraje, kde jsou soustředěny v rámci navigace odkazy, které přímo vedou ke konkrétním požadovaným geoinformacím a jejich vizualizacím. Výčet jihomoravských geodat je zde k dispozici prostřednictvím internetových aplikací a jejich služeb.

Grafické odkazy dostupné v rámci jednotlivých menu vlevo otevírají mapovou aplikaci (WMS klient), který obsahuje základní sadu nástrojů pro prohlížení daných tematickcýh geodat. Navíc je vždy k dispozici odkaz na plnou verzi mapové aplikace (WMS klientu), který obsahuje další nadstavbové nástroje pro vizualizaci dat, připojování dalších datových sad, export, měření, odečet souřadnic apod.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.