Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Územní studie

Územní studie Jihomoravského kraje – souhrnná kompozice


Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22319/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(únor 2015)

Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 KV Sokolnice

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22318/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(únor 2015)

Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22320/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(prosinec 2014)

Územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22317/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(červenec 2014)

Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22316/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(duben 2014)

Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22315/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(březen 2014)

Územní studie prověření variant Křenovické spojky

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_20133/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(leden 2013)

Územní studie silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_20132/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(prosinec 2012)

Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_20131/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(listopad 2012)

Územní studie Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22311/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(prosinec 2010)

Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2231/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(březen 2010)

Prověřovací územní studie v oblasti Jihozápadně města Brna

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2232/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(listopad 2008)

Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice II/374

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2233/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(červenec 2007)

Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2234/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(prosinec 2006)

Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2236/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(květen 2005)

Urbanistická studie Lednicko-valtický areál

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2237/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(prosinec 2005)

Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území JMK

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2238/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(prosinec 2003)

Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka – hranice JMK

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2239/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(prosinec 2001)

Studie jihovýchodní tangenty města Brna

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22310/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
(prosinec 2001)


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.