Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Územní plánování na úrovni ORP

Územní plány 2005, 2006

Zobrazení v mapovém portálu

Je zde publikováno 143 vybraných schválených územních plánů včetně změn převedených do digitální rastrové podoby s vektorizací funkčních ploch a jejich propojení s vyhláškou. Publikované územní plány byly zpracovány v průběhu roků 2005 a 2006 a dále již nebyly v této podobě aktualizovány.

Aktuální přehled o stavu územně plánovací dokumentace naleznete na stránkách Ústavu územního rozvoje.

Seznam obcí s takto publikovanými územními plány:

seznam up 2005, 2006

Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.