Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Územně analytické podklady (čtvrtá úplná aktualizace 2017)

Podrobnější informace k výkresům ÚAP 2017 získáte zde.

ÚAP JMK 2017 – souhrnná kompozice

A.1. – Výkres hodnot území

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UAP2017_A1/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

A.2. Výkres limitů využití území

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UAP2017_A2/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

A.3. – Výkres záměrů na provedení změn v území

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UAP2017_A3/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

B.1. – Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UAP2017_B1/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit


Územně analytické podklady (třetí úplná aktualizace 2015)

Podrobnější informace k výkresům ÚAP 2015 získáte zde.

ÚAP JMK 2015 – souhrnná kompozice


A.1. – Výkres limitů využití území

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UAP_A1/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

A.2. – Výkres hodnot území

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UAP_A2/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

A.3. – Výkres záměrů na provedení změn v území

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UAP_A3/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

B.1. – Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UAP_B1/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.