Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Mapové kompozice k prohlížení

Mapové kompozice obsahují průběžně aktualizované údaje o území jednotlivými Úřady územního plánování Jihomoravského kraje, které se zapojily do projektu „Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP”.

Jedná se o informativní údaje.

Odkaz na úplné dokumentace ÚAP ORP JMK je zde.


Územně analytické podklady ORP - stav

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UAPORP_SP/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

Územně analytické podklady ORP - záměry

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UAPORP_ZP/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.