Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Datový model Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje

Datový model územně analytických podkladů Jihomoravského kraje (DM ÚAP JMK) byl pořízen jako součást „Studie návrhu a udržování aktuální podoby sledovaných jevů ÚAP Jihomoravského kraje“ z roku 2007 od firmy AGERIS s.r.o.

Datový model územně analytických podkladů Jihomoravského kraje byl pořízen pro usnadnění předávání údajů o území mezi poskytovateli údajů, úřady územního plánovaní v území Jihomoravského kraje a Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Součástí DM ÚAP JMK jsou logický a fyzický datový model, které jsou podle praktických zkušeností aktualizovány.

Používání DM ÚAP JMK je omezeno autorským právem k datovému modelu. Bez souhlasu odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje není možné ve studii a v datovém modelu provádět úpravy ani je použít pro jiný účel než zpracování územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje.

Seznam poskytovatelů údajů o území v Jihomoravském kraji je ve spolupráci s úřady územního plánování průběžně aktualizován.

Na tomto místě jsou zveřejňovány aktuální verze datového modelu (logický a fyzický) a číselníku poskytovatelů. Starší verze datového modelu jsou uloženy v archívu.


Popis:


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.