Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Podkladová data

Podkladové rastry a mapy administrativního členění (ortofotomapy, ZM10 a ZM50, správní hranice…)

URL adresa služby: http://up.kr-jihomoravsky.cz/WMS_PODKLADY_F/wmservice.aspx
Dokument Capabilities: zobrazit

Ortofoto 2012 (GEODIS)

URL adresa služby: http://up.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ORTO2012_F/wmservice.aspx
Dokument Capabilities: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/orto_12/MapServer
Dokument Capabilities: zobrazit

URL adresa služby WMS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/services/Jmk/orto_12/MapServer/WMSServer?
Dokument Capabilities: zobrazit

URL adresa služby WMST:
http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/orto_12/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
Dokument Capabilities: zobrazit

Správní členění

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_SPR_CL/wmservice.aspx
Dokument Capabilities: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS:
http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/jmk_cleneni_spravni/MapServer
Dokument REST: zobrazit

Archivní ortofotomapy (ortofoto Blansko 2000, Brno-město 1996, Břeclav 2001, Hodonín 1999, Vyškov 2000 a Znojmo 1998)

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/orto_bk_00/MapServer
Dokument REST: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/orto_bm_96/MapServer
Dokument REST: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/orto_bv_01/MapServer
Dokument REST: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/orto_ho_99/MapServer
Dokument REST: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/orto_vy_00/MapServer
Dokument REST: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/orto_zn_98/MapServer
Dokument REST: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/orto_03/MapServer
Dokument REST: zobrazit
URL adresa služby: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/services/Jmk/orto_03/MapServer/WMSServer?
Dokument Capabilities: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/orto_06/MapServer
Dokument REST: zobrazit
URL adresa služby: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/services/Jmk/orto_06/MapServer/WMSServer?
Dokument Capabilities: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/orto_09/MapServer
Dokument REST: zobrazit
URL adresa služby: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/services/Jmk/orto_09/MapServer/WMSServer?
Dokument Capabilities: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/orto_53/MapServer
Dokument REST: zobrazit
URL adresa služby: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/services/Jmk/orto_53/MapServer/WMSServer?
Dokument Capabilities: zobrazit


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.