Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


COPERNICUS

Informace o programu Copenicus můžete sledovat průběžně prostřednictvím:

- portálu http://copernicus.gov.cz/konference-seminare (včetně prezentací z vidoekonference pro krajské úřady).
- oficiálních webových stránek EK (DG GROW), Copernicus Unit zde: http://www.copernicus.eu/
- další aktuality o kosmických aktivitách v ČR na stránkách MD zde: http://www.czechspaceportal.cz/

Aktivity v roce 2016
- Ministerstvo dopravy zahájilo v roce 2016 jednání s ESA o vytvoření CollGS ČR ve formě zrcadlového úložiště dat Sentinel. Smyslem je dostat data a produkty z družic Sentinel co nejblíže uživatelům v členských státech. Spolupracující pozemní segment (tzv. „CollGS“) má za cíl posílit robustnost stávajícího jádrového pozemního segmentu. V rámci zrcadlového úložiště budou skladována data pokrývající území ČR a blízké okolí v řádu desítek km od hranic ČR. Výhodou zrcadlového úložiště dat je mj. možnost přizpůsobit jeho podobu potřebám různých uživatelských skupin v ČR. Zároveň se nepředpokládá, že data z tohoto úložiště budou mazána, tudíž začne postupně vznikat dlouhá časová řada, jejíž hodnota se neustále zvyšuje. Očekávaná realizace v druhé polovině roku 2017.

Aktivity v roce 2017
Ve dnech 24. května a 25. května 2017 se konal v prostorách Agentury pro Evropský GNSS (GSA) v Praze, Holešovicích workshop Copernicus Training and Infosession a 6. české uživatelské fórum Copernicus, Uživatelské fórum je pravidelnou národní konferencí sdružující uživatelskou komunitu Copernicus v České republice konající se již šestým rokem na diferentní téma. Letošní ročník konference byl věnován možnosti využití družicových snímků z programu Copernicus v regionálním rozvoji se zaměřením i na krajské úřady. Organizátorem akce byl Národní sekretariát GEO/Copernicus s gestorema MŽP a spolugestorem programu MD a MMR. Kontaktní osoby: Kateřina Nedbalová / Kateřina Nohelová, MŽP a Ondřej Šváb, MD. Podrobnější informace z akce jsou zveřejněny ZDE.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.