Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Vítejte na stránkách Mapového portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Na portálu najdete informace z oblasti geodat krajského úřadu, tematické mapové kompozice, popisy mapových služeb, editor pro tvorbu metadat podle pravidel směrnice INSPIRE, informace o možnosti poskytování digitálních dat krajského úřadu obcím, projektantům, studentům apod.

Mapové kompozice jsou připraveny nejen pro odborné uživatele, ale i pro širokou veřejnost formou zjednodušených tematických kompozic.

Naleznete zde např. účelovou katastrální mapu Jihomoravského kraje, soubor ortofotomap, ale také ucelené portály jako je např. Geoportál územního plánování, Portál památek a kultury nebo Cykloportál –  Jižní Morava.

Hledej v metadatech:

Novinky

> Územní plány pořízené na základě dotace JMK
(vloženo: 15.05.2020)
Do Geoportálu ÚP byly doplněny Územní plány pořízené na základě dotace JMK od roku 2009


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.