Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Letecké snímky

Ortofotomapa JMK

Časová kolekce ortofotomap pořizovaná na základě leteckého snímkování na území Jihomoravského kraje. Počínaje rokem 1953, přes řadu pořízenou bývalými okresními úřady z let 1998 – 2001 až po pravidelnou řadu s tříletou periodou pořízenou již Krajským úřadem v letech 2003 – 2012.
Ortofotomapy z roku 1953 nechala zpracovat agentura CENIA společností GEODIS BRNO, spol. s r.o., která rovněž dodala i současnou ortofotomapu pro Jihomoravský kraj. Letecké měřické snímky poskytnul Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) Dobruška.

Výchozí je kompozice s ortofotomapou z roku 2012. Kompozice s ortofoty z let 1953, 2003, 2006 a 2009 je možné zobrazit přepnutím mapy pomocí nástroje „Změnit mapu“
Otevřít tematickou kompozici v plné verzi mapové aplikace (možnost rozšíření datových zdrojů, rozšířené vyhledávání a další funkce).

Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.