Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Pro vzdělání a výzkum

Studentům vzdělávacích institucí poskytuje Jihomoravský kraj data a výstupy bezplatně. Data jsou poskytnuta v souladu s licenční (podlicenční) smlouvou (formát DOC, 77 kB) nebo předávácím protokolem (formát DOC, 41 kB).“ .


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.