Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Metadatový editor

Jihomoravský kraj při pořizování prostorových dat klade velký důraz na pořizování metadat. Přijetím směrnice INSPIRE v České republice v dubnu 2007 tak vznikl legislativní rámec, který určuje povinným subjektům zpřístupňovat sady prostorových dat včetně platných metadat. Směrnice INSPIRE, která byla transponována do národní legislativy novelou zákona č. 123/1998 Sb. (zákon č. 380/2009 Sb., určuje způsob i harmonogram pro naplnění všech jejích požadavků).

Metadatový klient (vyhledávání)

Katalog pro vyhledávání a prohlížení metadatových záznamů prostorových dat, mapových služeb a mapových kompozic Jihomoravského kraje.

Metadatový editor

Pro tvorbu a zpřístupnění výše definovaných metadat lze využít aplikaci Metadatový editor v rámci Geoportálu územního plánování JMK.


Odkazy:
INSPIRE
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007

Nařízení o metadatech
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008, ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat

Vyhledávání metadat na Národním geoportálu INSPIRE

Aktuální informace k INSPIRE v ČR


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.