Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Katastrální mapy

Účelová katastrální mapa JMK (7. aktualizace – 2018)

URL adresa služby ArcGIS:
https://gis.jmk.cz/arcgis/rest/services/Administr_cleneni_ukm/MapServer
Dokument REST: zobrazit


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.