Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Územní plány

Územní plány pořízené na základě dotace Jihomoravského kraje (od roku 2009)

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_DOTACE/service.svc/get?
zobrazit

Rastrové územní plány obcí (2005, 2006)

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_RASUP/service.svc/get?
zobrazit


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.