Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Pro smluvní partnery

Partnerům, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytnutí dat a datových výstupů nebo smlouvu o spolupráci s Jihomoravským krajem, poskytuje Jihomoravský kraj data a výstupy bezplatně v souladu s licenční (podlicenční) smlouvou (formát DOC, 77 kB).

V případě poskytování dat sloužících k vyhotovení mapového díla jsou data poskytnuta v rámci smlouvy o dílo (formát DOC, 62 kB) nebo zvlášť v souladu s licenční (podlicenční) smlouvou (formát DOC, 77 kB) nebo předávácím protokolem (formát DOC, 41 kB).

V případě poskytnutí dat zhotoviteli zpracovávajícího mapové dílo, je nutno dodržet zásady digitálního zpracování (formát DOC, 77 kB).


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.