Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Doprava

Zde naleznete základní prostorové informace k dopravní síti na území Jihomoravského kraje a základní koncepční podklady k rozvoji dopravní infrastruktury. K dispozici jsou také vybrané informace z oblasti veřejné hromadné dopravy.

Informace z činnosti odboru dopravy naleznete zde.

Informace z činnosti odboru regionálního rozvoje naleznete zde.

Cíle, trasy, výlety, cykloslužby apod.

Interaktivní mapa cyklotras JMK.

Průběžně značená část cyklo trasy „Stezka železné opony“, která prochází regiony Waldviertel/Jižní Čechy, případně Weinviertel/Jižní Morava, měří celkem 329 kilometrů a je rozdělena do devíti etap. Podél hranice se Slovenskem vede trasa lužními lesy, údolím řek Dyje a Moravy, až do Bratislavy.Pestrá nabídka výletů podél železné opony jak na České, tak na Rakouské straně hranice jsou příslibem dokonalé cyklo-dovolené. Objevte původní krajinu a okolí železné opony a nechejte na sebe působit historii místa.

Mapa současné silniční sítě Jihomoravského kraje se základními údaji o komunikacích.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.