Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Katastrální mapy

Účelová katastrální mapa JMK (6. aktualizace – únor 2013)

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UKM/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit
URL adresa služby ArcGIS:
http://gis.kr-jihomoravsky.cz/ArcGIS/rest/services/Jmk/jmk_cleneni_ukm/MapServer
Dokument REST: zobrazit


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.