Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logoOtevřená data

Otevřená data - Odbor sociálních věcí

Aktualizace: květen 2019

Poskytovatelé sociálních služeb JMK XLSX
CSV
Metadata
Koordinátoři rodinné politiky v obcích JmK XLSX
CSV
Metadata
Pracovníci SPOD JMK XLSX
CSV
Metadata

Otevřená data - Odbor životního prostředí

Aktualizace: 3. 9. 2018

Maloplošná zvláště chráněná území SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled
Aktivní zóny záplavových území (stanovené) SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled
Přírodní parky SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled
Záplavová území (vyhlášená) SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled
Vnitřní zóny havarijního plánování SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled
Vnější zóny havarijního plánování SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled

Otevřená data - Odbor územního plánování a stavebního řízení

Aktualizace: leden 2019
Plochy a koridory ze Zásad územního rozvoje JMK SHP
GeoJSON
Metadata
Náhled

Otevřená data - Odbor kultury a památkové péče

Aktualizace: 2010
Kulturní památky Jihomoravského kraje SHP
KML
GeoJSON (ESPG:4326 - WGS84)
GeoJSON (ESPG:5514)
Metadata
Náhled

Otevřená data - Odbor regionálního rozvoje

Aktualizace: 31. 7. 2017
Cyklotrasy Jihomoravského kraje SHP
KML
GeoJSON (ESPG:4326 - WGS84)
GeoJSON (ESPG:5514)
Metadata
Náhled


Data publikována jako KMZ nebo KML

KML (Keyhole Markup Language) je formou metajazyka XML, určenou pro distribuci geografických dat.
Největší využití KML je v současnosti ze strany společnosti Google pro její mapové aplikace Google Earth (virtuální glóbus), Google Maps (webový mapový server) a Google Mobile (přístup k mapám v mobilních zařízeních). KML formát získává v posledních letech velkou popularitu.
Primárním formátem je soubor KML (XML soubor). Komprimovaná verze souboru KML se označuje KMZ a je jí ve skutečnosti klasický archív ZIP, který může být doplněn o další soubory mimo kořenového KML.

Aplikaci Google Earth lze zdarma stáhnout ze stránek společnosti Google.

Soubory ke stažení:


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.