Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Ostatní

Přehled zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje a jejich specializovaných pracovišť.

URL adresa služby: http://geo.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/services/JMK/zdravotnictvi/MapServer/WMSServer
Dokument Capabilities: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/zdravotnictvi/MapServer
Dokument REST: zobrazit

Budova Jihomoravského kraje

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/ArcGIS/rest/services/Jmk/budova/MapServer
Dokument REST: zobrazit


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.