Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


GeoMedia Smart Client

Aktuální nápověda v češtině
Aktuální nápověda v angličtině
Aktuální verzi modulu GeoMedia Smart Client zde
Aktuální verze komponenty JAVA pro správný běh modulu GeoMedia Smart Client zde
Více informací o aplikaci GeoMedia Smart Client, která v rámci pojektu zabezpečuje funkci editačního modulu, lze nalézt na této stránce, informace v agličtině.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.