Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


ERRAM CZ/AT

Jihomoravský kraj se stal aktivním projektovým partnerem přeshraničního Projektu ERRAM CZ/AT (= Prostorová analýza dostupnosti území pomocí rastrového modelu CZ-AT), který probíhal v letech 2012 – 2014. V rámci projektu ERRAM CZ-AT byla vydána brožura s přehledem o tématech a výsledcích celého projektu, kde jsou znázorněny jsou potenciály regionů na základě zlepšené dostupnosti a dále výsledky modelování dostupnosti. Výsledky projektu ERRAM CZAT jsou znázorněny v Atlasu lokalit ERRAM CZAT.

Brožura (soubor PDF, 27 MB)
Atlas lokalit ERRAM CZAT (soubor PDF, 16 MB)

Další informace o projektu: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=210561&TypeID=2
Oficiální stránky projektu: www.raumordnung-noe.at


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.