Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Planning at the level of the municipality with extended powers

Urban master plans developed with the assistance of the JMK grant in 2009

Presentation in the map portal

Urban master plans developed thank to the subsidy of the JMK since 2009 are continuously updated in the map service.

Summarizing list of urban master plans (and their changes) developed with the assistance of the JMK grant in 2009 published on Geoportal JMK. (Overview table in pdf format *.pdf)

Link to subsidy portal of the JMK:
Subsidies on development of the Urban master plans in 2017


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.