Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Uzemní plánování na úrovni JMK

Územní prognóza Jihomoravského kraje

Územní prognóza Jihomoravského kraje (dále jen ÚPG JMK) je územně plánovací podklad, který slouží k prověření možností dlouhodobého rozvoje území Jihomoravského kraje na základě rozboru územně technických podmínek, stavu životního prostředí území, demografických a sociologických podkladů a ekonomických předpokladů rozvoje území.

Dokumentace


Zpracovatel:
URBANISMUS ARCHITEKTURA DESIGN STUDIO, spol. s r. o. (UAD STUDIO);
(červen 2004)


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.