Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Evidence územně plánovací činnosti v ČR

Evidence územně plánovací činnosti v ČR
/odkaz na webové stránky Ústavu územního rozvoje/

Evidence územně plánovací činnosti v ČR obsahuje:

  • iLAS – Evidence územně plánovací činnosti obcí
  • iKAS – Evidence územně plánovací činnosti krajů
  • MAPA – Mapový server evidence územně plánovací činnosti
  • Hledání ÚPP a ÚPD
  • Hledání zastavitelných ploch

Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.