Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Kontakty

Kontakt na krajský úřad:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Dotazy k Mapovému portálu:
E-mail – Ing. Vladimír Klimeš    |    webové stránky OI JMK

Územní plánování:
E-mail – Ing. arch. Milan Pachta    |    webové stránky OÚPSŘ JMK

Životní prostředí:
E-mail – Bc. Jiří Urbanec    |    webové stránky OŽP JMK

Doprava:
E-mail – Ing. Michal Franek   |   webové stránky OD JMK


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.