Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Zde se nacházíte v srdci Geoportálu Jihomoravského kraje, kde jsou soustředěny v rámci navigace odkazy, které přímo vedou ke konkrétním požadovaným geoinformacím a jejich vizualizacím. Výčet jihomoravských geodat je zde k dispozici prostřednictvím internetových aplikací a jejich služeb.

Grafické odkazy dostupné v rámci jednotlivých menu vlevo otevírají mapovou aplikaci (WMS klient), který obsahuje základní sadu nástrojů pro prohlížení daných tematickcýh geodat. Navíc je vždy k dispozici odkaz na plnou verzi mapové aplikace (WMS klientu), který obsahuje další nadstavbové nástroje pro vizualizaci dat, připojování dalších datových sad, export, měření, odečet souřadnic apod.

Již třetí vydání Tematického atlasu Jihomoravského kraje, tentokrát pro rok 2017, bylo vytvořeno ve spolupráci s Kartografií Praha, a. s. a navazuje na předchozí 2 vydání Tematického atlasu v letech 2013, respektive 2010. Třetí vydání bylo pojato zábavnou formou a bylo obohaceno o nové mapy a grafiky, které atlasu ještě přidávají na zajímavosti. Výtisky atlasu budou distribuovány jak na základní, tak na střední školy v území Jihomoravského kraje, aby zvýšily povědomí mladé generace o jejich domovském regionu.Jednostrannou verzi Tematického atlasu Jihomoravského kraje naleznete zde (pdf; 35.5 MB), dvoustrannou verzi pak zde (35,1 MB).

Průběžně značená část cyklo trasy „Stezka železné opony“, která prochází regiony Waldviertel/Jižní Čechy, případně Weinviertel/Jižní Morava, měří celkem 329 kilometrů a je rozdělena do devíti etap. Podél hranice se Slovenskem vede trasa lužními lesy, údolím řek Dyje a Moravy, až do Bratislavy.Pestrá nabídka výletů podél železné opony jak na České, tak na Rakouské straně hranice jsou příslibem dokonalé cyklo-dovolené. Objevte původní krajinu a okolí železné opony a nechejte na sebe působit historii místa.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.