Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logoENGLISH

Územní plánování

NOVINKY

Vítejte na stánkách mapového portálu odboru územního plánování a stavebního úřadu Jihomoravského kraje
Geoportál územního plánování JMK – komplexní portál, kde naleznete územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady na úrovni Jihomoravského kraje a obcí s rožšířenou působností, dále rozcestníky na zveřejněné územní plánovací dokumentace jednotlivých obcí, přehled územních plánů obcí pořízených z dotací Jihomoravského kraje, datový model územně analytických podkladů nebo zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Součástí Geoportálu je např. účelová katastrální mapa Jihomoravského kraje, metadatový editor zaměřený na on-line zpracování metadat dle směrnice INSPIRE, adresy na webové mapové služby pro připojení do prostředí jednotlivých GIS produktů, vybrané jevy zveřejněné formou KML a další informace pro registrované uživatele (metadatový editor, výdej dat, editační modul aj.).

Jihomoravský kraj (dále jen JMK) je orgánem územního plánování ve smyslu § 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), který pořizuje územně plánovací dokumentaci (dále jen „ÚPD“) kraje, a to zásady územního rozvoje (dále jen „ZÚR“), regulační plány (dále jen „RP“) a územně plánovací podklady (dále jen „ÚPP“) kraje, a to územně analytické podklady kraje (dále jen „ÚAP“) a územní studie (dále jen „ÚS“). Geoportál územního plánování JMK byl zřizen za účelem splnění povinnosti umožnit dálkový přístup k územně plánovací dokumentaci a územně analytickým podkladům podle ustanovení §164 a §166 stavebního zákona. Další závazné požadavky vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).

Informace z činnosti odboru územního plánování a stavebního řádu JMK naleznete zde.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.