Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Územní plánování na úrovni ORP


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen