Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Územní plánování na úrovni ORP

Územní plány pořízené na základě dotace JMK od roku 2009

Zobrazení v mapovém portálu

Do mapové služby jsou průběžně doplňovány územní plány pořízené na základě dotace JMK od roku 2009 a některé územní plány pořízené na základě dotace strukturálních fondů EU z Integrovaného operačního programu.

Seznam publikovaných ÚP a jejich změn na Geoportálu ÚP JMK na základě dotace JMK na pořízení ÚP od roku 2009 (Přehledná tabulka ve formátu *.pdf)

Odkaz na dotační portál krajského úřadu Jihomoravského kraje:
Dotace na zpracování ÚP 2019
Dotace na zpracování ÚP 2018


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.