Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logoGoogle Earth (KML/KMZ)

Data jsou publikována jako KMZ nebo KML

KML (Keyhole Markup Language) je formou metajazyka XML, určenou pro distribuci geografických dat.
Největší využití KML je v současnosti ze strany společnosti Google pro její mapové aplikace Google Earth (virtuální glóbus), Google Maps (webový mapový server) a Google Mobile (přístup k mapám v mobilních zařízeních). KML formát získává v posledních letech velkou popularitu.
Primárním formátem je soubor KML (XML soubor). Komprimovaná verze souboru KML se označuje KMZ a je jí ve skutečnosti klasický archív ZIP, který může být doplněn o další soubory mimo kořenového KML.

Aplikaci Google Earth lze zdarma stáhnout ze stránek společnosti Google.

TESTOVACÍ REŽIM

Soubory ke stažení:


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.