Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP

O projektu

V rámci Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě byl podán a realizován projekt „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“. Tato aplikační nadstavba Geoportálu Jihomoravského kraje zefektivňuje procesy při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě. Vytváří nástroje pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území, hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území. Součástí aplikace jsou i nástroje pro ukládání a správu metadat ke sledovaným jevům a údajům o území, zakládá systematickou správu pasportů údajů o území. Rovněž zabezpečuje efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP) a krajů v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Aplikace je určena nejen pro krajský úřad, ale i pro pro úřady územního plánování ORP, poskytovatele údajů o území a veřejnost. Výstupem portálu ÚAP jsou mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.