Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Kultura

Památky UNESCO, Národní kulturní památky, Kulturní památky, Památkové zóny a rezervace, Krajinné památkové zóny, Muzea a galerie aj.

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_KULT/WMService.aspx
Dokument Capabilities: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS (muzea): http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/muzea/MapServer
Dokument REST: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS (památky):
http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/pamatky/MapServer
Dokument REST: zobrazit

Mapa odkazů na 3D modely kulturních památek

URL adresa služby: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/services/Jmk/modely/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Dokument Capabilities: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/modely/MapServer
Dokument REST: zobrazit


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.