Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Webové mapové služby (WMS)

Webové mapové služby umožňují kombinovat uživatelům mapy z více zdojů do jedné. Lze tak přímo v prostředí GIS produktu kombinovat aktuální data mapového portálu Jihomoravského kraje s lokálně udržovanými daty. Detailní popis standardu WMS je k dispozici na webu Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC).

Mapové služby Geoportálu územního plánování JMK jsou poskytovány ve standardu WMS dle specifikace OGC. Veškeré publikované služby jsou ve verzi 1.3.0 (getMap, getCapabilities) a v souřadnicových systémech

  • S-JTSK/Krovak EastNorth (EPSG:5514 nebo původní neoficiální EPSG:102067),
  • WGS 84/geographic (EPSG:4326),
  • S-JTSK /Krovak (EPSG:2065),
  • WGS84 / UTM zone 33N (EPSG:32633),
  • MGI Austrian Lambert (EPSG:31287) a
  • Google Spherical Mercator (EPSG:3785).

Adresy pro připojení jednotlivých služeb jsou uvedeny v příslušném jejich popisu.

Dostupné služby WMS jsou k dispozici v menu vlevo.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.