Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Politika územního rozvoje ČR

Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3

Dokumentace

Ministerstvo pro místní rozvoj zajistilo vyhotovení a zveřejnění v souladu s § 35 odst. 6 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.

Dnem 1. října 2019 jsou Aktualizace č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky závazné pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.

Webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj


Pořizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj (2019)

Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.