Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Kulturní památky

V oblasti památkové péče a správy kulturních památek byla vytvořena webová mapová aplikace. Její datové vrstvy obsahují vyčerpávající množství prostorových informací, týkajících se nejen samotných kulturních památek, ale také památkových rezervací a zón, krajinných památkových zón, archeologických rezervací, muzeí a galerií a památek UNESCO.

Informace z činnosti odboru kultury a památkové péče JMK naleznete zde.

Informace o umístění kulturních památek, památkových rezervací a zón, krajinných památkových zón a archeologických rezervací.

Otevřít tematickou kompozici v plné verzi mapové aplikace (možnost rozšíření datových zdrojů, rozšířené vyhledávání a další funkce).


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.