Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Vítejte na stránkách Mapového portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Na portálu najdete informace z oblasti geodat krajského úřadu, tematické mapové kompozice, popisy mapových služeb, editor pro tvorbu metadat podle pravidel směrnice INSPIRE, informace o možnosti poskytování digitálních dat krajského úřadu obcím, projektantům, studentům apod.

Mapové kompozice jsou připraveny nejen pro odborné uživatele, ale i pro širokou veřejnost formou zjednodušených tematických kompozic.

Naleznete zde např. účelovou katastrální mapu Jihomoravského kraje, soubor ortofotomap, ale také ucelené portály jako je např. Geoportál územního plánování, Portál památek a kultury nebo Cykloportál –  Jižní Morava.

Hledej v metadatech:

Novinky

> Aktualizace otevřených dat životního prostředí
(vloženo: 05.09.2018)
Proběhla aktualizace otevřených dat životního prostředí - Více v sekci Otevřená data. . Přidána vrstva Maloplošných chráněných území, aktualizace Aktivní zóny záplavových území a Záplavová území Q100 k datu 3. září 2018.
> Pracovní schůzka GIS ORP JMK
(vloženo: 15.08.2018)
na říjen se chystá pracovní schůzku GIS JMK, ORP, která proběhne 4. 10. 2018 v zasedací místnosti č. 240 Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí 3. Zatím pouze v předstihu termín na rezervaci a samotná pozvánka s programem a registrací dorazí před samotnou schůzkou. Cílem schůzky je vzájemná informovanost ohledně GIS aktivit v rámci území Jihomoravského kraje a hledání společných zadání a řešení. Schůzka je určena především pracovníkům GIS krajského úřadu, měst a obcí Jihomoravského kraje. Na setkání s Vámi se těší tým GIS Jihomoravského kraje.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.