Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Zdravotnictví

V rámci procesu vytváření krajské zdravotnické koncepce bylo vytvořeno a využito množství prostorových dat týkající se základních prostorových parametrů jihomoravského zdravotnictví.

Informace z činnosti odboru zdravotnictví JMK naleznete zde.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.