Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


COPERNICUS

Informace o programu Copenicus můžete sledovat průběžně prostřednictvím:

- portálu http://copernicus.gov.cz/konference-seminare (včetně prezentací z vidoekonference pro krajské úřady).
- oficiálních webových stránek EK (DG GROW), Copernicus Unit zde: http://www.copernicus.eu/
- další aktuality o kosmických aktivitách v ČR na stránkách MD zde: http://www.czechspaceportal.cz/

COPERNICUS v roce 2019

- BRNO SPACE DAYS - WORKSHOP "ECMWF and Copernicus: Weather, Climate & Atmosphere from Space",
6. března 2019 - Hvězdárna a planetárium Brno.
Cílem semináře je seznámit české uživatele se službami poskytovaných Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF), zejména pak službami pro program Copernicus, tj. služba pro monitorování amtosféry (CAMS, Copernicus Atmosphere Monitoring Service) a služba pro klimatickou změnu (C3S, Copernicus Climate Change Service), vysvětlit přínosy a možnosti využití. Poskytovaná data a služby mají široké uplatnění, data programu Copernicus jsou poskytována na principu otevřené datové politiky, a sice zdarma. Ve stručnosti jde např. o data o kvalitě ovzduší + emise (doprava, průmysl), předpokládané rychlosti a směru větu (energetika), množství oblačnosti (energetika), předpokládané úhrny srážek (zemědělství, ŽP, adaptace na klimatickou změnu), vývoji teplot (zemědělství, stavebnictví, adaptace na klimatickou změnu), ozonové vrstvě a přízemní ozonu (zdravotnictví), indexy pro sledování hydrosféry, biosféry, proudění v oceánech – co má vliv i na počasí u nás.
REGISTRUJTE SE, PROSÍM, ZDE.

- 8. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS
Ve dnech 5 června a 6. června 2019 se bude konat 8. české uživatelské fórum Copernicus, Uživatelské fórum je pravidelnou národní konferencí sdružující uživatelskou komunitu Copernicus v České republice konající se již osmým rokem na diferentní téma. Letošní ročník konference bude věnován klimatickým změnám a suchu.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.