Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Územní plánování na úrovni ORP

Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje (dále jen ÚAP ORP)

/Odkazy na webové stránky obcí s rozšířenou působností/

Přehledy ÚAP ORP, které pořídily příslušné úřady územního plánování na území Jihomoravského kraje, publikované na webových stránkách obcí s rozšířenou působností JMK:

ORP JMK

Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP ORP

Odkaz do projektu „Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP”, jehož výstupem jsou mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.