Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Informace

Směrnice INSPIRE na webu EK - Oficiální portál Evropské komise
Směrnice INSPIRE v ČR - Oficiální portál CENIA, české informační agentury životního prostředí
Národní Geoportál INPIRE - Oficiální stránky Národního geoportálu INSPIRE
Geoportál ČÚZK - Odkaz na stránky Geoportálu ČUZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální)

Urban Atlas - Odkaz na stránky EEA - data na stažení (European Environment Agency)
Urban Atlas - Odkaz na stránky EEA - mapový klient (European Environment Agency)
Prezentovaná data vznikla podle pravidel a nomenklatury uvedenych v dokumentu Mapping Guide for a European Urban Atlas, v. 1.1 z 26/08/2010. Podkladem pro mapovani byla družicova data s prostorovym rozlišenim 2,5m, mapovani probihalo v měřitku 1:5000 s minimalni mapovaci jednotkou (MMU) 0,25ha pro urbanizovane plochy a 1ha pro ostatní Povrchy.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.