Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Doprava

Zde naleznete základní prostorové informace k dopravní síti na území Jihomoravského kraje a základní koncepční podklady k rozvoji dopravní infrastruktury. K dispozici jsou také vybrané informace z oblasti veřejné hromadné dopravy.

Informace z činnosti odboru dopravy naleznete zde.

Informace z činnosti odboru regionálního rozvoje naleznete zde.

Cíle, trasy, výlety, cykloslužby apod.

Interaktivní mapa cyklotras JMK.

Aplikace cestovního ruchu Jižní Moravy vznikla jako součást projektu „Komunikační kampaň Jižní Moravy“, který je v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod spolufinancován Evropskou unií.

Mapa současné silniční sítě Jihomoravského kraje se základními údaji o komunikacích.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.