Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


GIS JMK

Tradice geografických informačních systémů ve službách veřejné správy má na jihu Moravy velkou tradici a staví na mnohaletých zkušenostech. Geografický informační systém (GIS) samotného Jihomoravského kraje existuje 11 let a přímo navázal na novátorsky vyspělé prostředí bývalých okresních úřadů.

Během těchto let prošel vývojem od počátečních představ vycházejících z minimálního nepodkročitelného standardu a dynamického rozvoje dovnitř úřadu (i směrem k dalším externím subjektům veřejné správy), až do současného stádia hodnotových přínosů, jeho vrcholného uplatňování v praxi a hledání nových řešení agend a úloh nad prostorem jižní Moravy.

Bylo vybudováno vyspělé hardwarové a softwarové zázemí, nad kterým se postupně rozvíjela datová základna, zachycující jevy a události v území Jihomoravského kraje a odkazující se postupně do časové posloupnosti.

Dokladem zájmu JMK o rozvoj geografického informačního systému v rámci spravovaného území je také poskytování metodické i skutečné pomoci nekomerčním subjektům. Jedná se o krajem zřizované příspěvkové organizace, města, obce, dobrovolné svazky obcí či jiné subjekty veřejné správy. Spolupráce také směřuje k subjektům integrovaného záchranného systému a akademické půdě.

V současnosti jsou požadavky na rozvoj GIS JMK formulovány tak, aby zejména zohledňovaly projekt Digitální mapy veřejné správy (DMVS), směrnici INSPIRE a prováděcí pravidla pro metadata, monitoring a reporting, vyhledávací služby, síťové služby a požadavky připravovaných pravidel pro specifikaci dat, stahovací služby, transformační služby a služby sdílení dat.

Města a obce Jihomoravského kraje jsou jedním z našich významných partnerů v oblasti GIS veřejné správy. Proto je nutná existence funkčního modelu migrace dat na krajské úrovni. Jednou z možností jak tyto datové transakce zabezpečit jsou mapové služby WMS.
Příklad migrace dat na krajské úrovni formou služeb WMS na příkladu územního plánování:


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.