ÚZEMNÍ PROGNÓZA
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
 

 

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

URBANISMUS ARCHITEKTURA DESIGN STUDIO, spol. s.r.o.
(UAD STUDIO)

  • UAD STUDIO, spol. s.r.o. & Atelier ERA - sdružení architektů
  • AGERIS, spol. s.r.o. - Území volné - krajina, životní prostředí
  • GaREP, spol. s.r.o. - Socioekonomické předpoklady
  • DIPO - Ing. Říha - Doprava
  • KEA, spol. s.r.o. - Technická infrastruktura - energetika
  • Ing. Vaněk - Technická infrastruktura - vodní hospodářství

Objednatel :

Zpracovatel :


Zpracovatelský kolektiv :

OBSAH DOKUMENTACE
Textová část
Grafická část
červen 2004

Území obcí přecházejících z kraje vysočina do Jihomoravského kraje